PROGRAM KONFERENCJI

Kierownik Naukowy - Dr Grażyna Pazera

PIĄTEK 15.06.2018

09.00

Rejestracja Uczestników

10.30-10.45

Powitanie

10.45-12.15

SESJA I

Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
prof. dr hab. n. med. Dariusz Patkowski

10.45-11.10

Hipotrofia płodu. Interwencje medyczne podejmowane przez położnika po stwierdzeniu hipotrofii płodu

prof. dr hab. n. med. Hubert Huras

11.10-11.35

Zabiegi chirurgiczne u noworodków i niemowląt

prof. dr hab. n. med. Dariusz Patkowski

11.35-12.00

Interwencje medyczne podejmowane przez neonatologa u noworodka z podejrzeniem zakażenia wrodzonego

prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

12.00-12.15

Forum Neonatologiczne /Dyskusja/

12.15-12.35

Przerwa kawowa

12.35-14.05

SESJA II

Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach
dr Grażyna Pazera

12.35-13.00

Nowoczesna diagnostyka prenatalna i monitorowanie dobrostanu płodu

dr hab. n. med. Piotr Kaczmarek

13.00-13.25

Wady letalne i inne stany terminalne a działania neonatologa

dr hab. n. med. Dorota Pawlik

13.25-13.50

Krew pępowinowa

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

13.50-14.05

Forum Neonatologiczne /Dyskusja/

14.05-15.20

Obiad i zameldowanie

15.20-17.35

SESJA III

Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
dr hab. n. med. Dorota Pawlik

15.20-15.45

Wątpliwości w postępowaniu neonatologicznym

prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

15.45-16.10

Hipotrofia płodu. Interwencje medyczne podejmowane przez lekarza neonatologa u noworodka z hipotrofią

dr hab. n. med. Dorota Pawlik

16.10-16.35

Dylematy lekarza neonatologa nieujęte w standardach medycznych

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

16.35-17.20

Farmakokinetyka i farmakodynamika w neonatologii

dr n. med.Jarosław Woroń

17.20-17.35

Forum Neonatologiczne /Dyskusja/

17.35-17.50

Przerwa kawowa

17.50-18.50

Warsztaty:

EKG w neonatologii - interpretacja zapisu

Wioletta Korzeluch- specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej

 

 

SOBOTA 16.06.2018

09.00-10.00

Warsztaty:

Fizjoterapia w oddziale neonatologicznym
dr Wojciech Kiebzak - specjalista rehabilitacji ruchowej

10.00-11.00

SESJA IV

Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska
prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

10.00-10.25

Encefalopatia niedotleniowo - niedokrwienna - interwencje podejmowane przez neonatologa. Hipotermia.

prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska

10.25-10.45

Regulacja antybiotykoterapii na podstawie badania prokalcytoniny

prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski

10.45-11.00

Forum Neonatologiczne /Dyskusja/

11.00-11.30

Przerwa kawowa i wymeldowanie

11.30-12.55

SESJA V

Przewodniczą: prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski
dr n. med. Przemysław Wolak

11.30-11.50

Praktyczne aspekty podawania surfaktantu mniej inwazyjną metodą (LISA) – doświadczenia ośrodka łódzkiego

prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska
Wykład sponsorowany firmy Chiesi

11.50-12.15

Interwencje medyczne podejmowane przez neonatologa na podstawie wyniku równowagi kwasowo-zasadowej w procesie leczenia noworodka

prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski

12.15-12.40

Postępowanie interdyscyplinarne w zespole położnik, neonatolog, chirurg

dr n. med. Przemysław Wolak

12.40-12.55

Forum Neonatologiczne /Dyskusja/

12.55

Zakończenie konferencji


W trakcie konferencji przewidziano wstąpienia promocyjne firm
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40