PROGRAM KONFERENCJI

Kierownik Naukowy - Dr Grażyna Pazera

PIĄTEK 15.06.2018

09.00

Rejestracja Uczestników

10.30-10.45

Powitanie

10.45-12.15

SESJA I

10.45-11.10

Hipotrofia płodu. Interwencje medyczne podejmowane przez położnika po stwierdzeniu hipotrofii płodu

prof. dr hab. n. med. Hubert Huras

11.10-11.35

Zabiegi chirurgiczne u noworodków i niemowląt

prof. dr hab. n. med. Dariusz Patkowski

11.35-12.00

Interwencje medyczne podejmowane przez neonatologa u noworodka z podejrzeniem zakażenia wrodzonego

prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

12.00-12.15

Forum Neonatologiczne /Dyskusja/

12.15-12.35

Przerwa kawowa

12.35-14.05

SESJA II

12.35-13.00

Nowoczesna diagnostyka prenatalna i monitorowanie dobrostanu płodu

dr hab. n. med. Piotr Kaczmarek

13.00-13.25

Wady letalne i inne stany terminalne a działania neonatologa

dr hab. n. med. Dorota Pawlik

13.25-13.50

Krew pępowinowa

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

13.50-14.05

Forum Neonatologiczne /Dyskusja/

14.05-15.20

Obiad i zameldowanie

15.20-17.25

SESJA III

15.20-15.45

Wykład sponsorowany

15.45-16.10

Wątpliwości w postępowaniu neonatologicznym

prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

16:10-16:35

Hipotrofia płodu. Interwencje medyczne podejmowane przez lekarza neonatologa u noworodka z hipotrofią

dr hab. n. med. Dorota Pawlik

16:35-17.00

Dylematy lekarza neonatologa nieujęte w standardach medycznych

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

17.00-17.25

Forum Neonatologiczne /Dyskusja/

17.25-17.45

Przerwa kawowa

17.45-18.40

Warsztaty:

EKG w neonatologii - interpretacja zapisu

Wioletta Korzeluch- specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej

 

 

SOBOTA 16.06.2018

08.30-09.00

Warsztaty:

Fizjoterapia w oddziale neonatologicznym
dr Wojciech Kiebzak - specjalista rehabilitacji ruchowej

09.30-11.15

SESJA IV

09.30-09.55

Encefalopatia niedotleniowo - niedokrwienna - interwencje podejmowane przez neonatologa. Hipotermia.

prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska

09.55-10.40

Farmakokinetyka i farmakodynamika w neonatologii

dr n. med. Jarosław Woroń

10.40-11.00

Regulacja antybiotykoterapii na podstawie badania prokalcytoniny

prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski

11.00-11.15

Forum Neonatologiczne /Dyskusja/

11.15-11.45

Przerwa kawowa i wymeldowanie

11.45-13.10

SESJA V

11.45-12.05

Praktyczne aspekty podawania surfaktantu mniej inwazyjną metodą (LISA) – doświadczenia ośrodka łódzkiego

prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska
Wykład sponsorowany firmy Chiesi

12.05-12.30

Interwencje medyczne podejmowane przez neonatologa na podstawie wyniku równowagi kwasowo-zasadowej w procesie leczenia noworodka

prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski

12.30-12.55

Postępowanie interdyscyplinarne w zespole położnik, neonatolog, chirurg

dr n. med. Przemysław Wolak

12.55-13.10

Forum Neonatologiczne /Dyskusja/

13.10

Zakończenie konferencji


W trakcie konferencji przewidziano wstąpienia promocyjne firm
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40